Cursuri Acreditate

Curs Legator Manual

Student-3-icon

Curricula:  cursul este de initiere, 40 ore si abordeaza informatii, conform standardului in domeniu, legate de SSM, aprovizionarea cu materie prima, pregatirea locului de munca, organizarea activitatii, pregatirea fasciculelor, asamblarea filelor, brosarea, executarea scoarțelor, executarea carților legate, filetarea cartilor, poleirea, introducerea cartilor in supracoperta, confectionarea mapelor, confectionarea albumelor pt fotografii etc.

Curs Formator

Student-3-icon

Curricula:  cursul este de initiere cu o durata de 40 ore si abordeaza informatii, conform standardului in domeniu, legate de pregatirea activitatilor de formare, realizarea activitaților de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketingul formarii,  proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și asigurarea calitații programelor și stagiilor de formare.

Curs Manager de Proiect

Student-3-icon

Curricula:  cursul este de initiere cu o durata de 40 ore si abordeaza informatii, conform standardului in domeniu, legate de: stabilirea scopului proiectului, stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, planificarea activitaților și jaloanelor proiectului, gestiunea utilizarii costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, managementul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul comunicarii in cadrul proiectului, managementul calitații proiectului.

Curs Antreprenor in Economia Sociala

Student-3-icon

Curricula:  cursul este de initiere cu o durata de 40 ore si abordeaza informatii, conform standardului in domeniu, legate de realizarea studiului de fezabilitate; elaborarea planului de afaceri; gestionarea afacerii; elaborarea proiectului social al afacerii; gestionarea activitatii sociale; promovarea antreprenorialului social, reprezentarea organizatiei in relatiile externe.   Cursul se desfasoara zilnic 8 ore/zi, timp de 5 zile. Pregatirea teoretica este de 20 ore iar cea practica de 20 ore.

Curs Manager de Intreprindere Sociala

Student-3-icon

Curricula:  cursul este de initiere cu o durata de 80 ore si abordeaza informatii, conform standardului in domeniu, legate de planificarea activitaților, dezvoltarea profesionala, planificarea strategica și operaționala a intreprinderii sociale, organizarea intreprinerii sociale, managementul incluziv al resurselor umane, coordonarea și monitorizarea activitaților intreprinderii sociale, evaluarea și raportarea performanței economico financiare, sociale și de mediu a intreprinderii sociale.

Curs Arhivar

Student-3-icon

Curricula: Cunoasterea intocmirii nomenclatorului arhivistic si inaintarea catre Arhivele Nationale, administrarea documentelor in depozitul de arhiva, Operatiuni arhivistice desfasurate asupra documentelor, asigurarea conditiilor de conservare a documentelor din depozit, etc.